/2013-02-13monthly1.0http://kreator.op39464843KLUB MALUCHA MYSZKA MIKI - Cennik
KLUB MALUCHA MYSZKA MIKI

Abonament miesięczny: 1000zł

Kwota czesnego może zostać obniżona do kwoty 600zł, jeżeli nie został przyznany na dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z 17 listopada 2021r o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270).

Rodzic może skorzystać z niższej opłaty za pobyt dziecka w żłobku, pod warunkiem złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gwarantującego otrzymanie przez placówkę dofinansowania w kwocie 400zł miesięcznie na dziecko.

Dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na: dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie, dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem opiekuńczym, wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).


     
Godzina od pn. do pt.: 35zł
Copyright Nazwa.pl